See English Version

  «طیب»، نشانی برای عالی ترین سطح کیفیت مواد غذایی است


  مدیرعامل موسسه دانش بنیان کیفیت رضوی گفت: نشان «طیب» عالی‌ترین سطح کیفیت مواد غذایی را شامل می‌شود و ارتقای کیفیت زندگی را نیز به همراه دارد.

   به گزارش روابط عمومی موسسه کیفیت رضوی، حسین زمانی در خصوص نشان «طیب» و اهمیت آن برای سنجش کیفیت محصولات غذایی گفت: خدای متعال در محصولات غذایی ظرفیت‌های متنوعی مانند تأمین انرژی لازم برای حرکت و فعالیت بدن، رشد جسمی و روانی، آثار سازنده پیشگیرانه و درمان‌کننده جسم و روان قرار داده است. شکر نعمت مواد غذایی این است که انسان شرایطی را فراهم کند که حداکثر ظرفیت مواد غذایی در طی مراحل هضم به وجود انسان منتقل شود و مصرف‌کننده مواد غذایی بتواند آثار و نتایج آن را در وجودش به فعلیت رساند.

  وی ادامه داد: بر این اساس لازم است چرخه تولید تا مصرف محصولات غذایی به‌نحوی مدیریت شود تا شرایط استفاده بهینه از محصولات غذایی (شکر استفاده از نعمت‌های خوراکی) تحقق یابد. برای این کار لازم است سطح قابل قبول کیفیت برای هر مرحله از محصول تعریف شود، شاخص‌های اصلی کیفیت محصول در هر مرحله از زنجیره تولید تا مصرف شناسایی شود و الزامات رعایت این شاخص‌ها نیز در قالب دستورالعمل‌های اجرایی مدون شود تا توسط همه عوامل مرتبط با زنجیره، اجرایی شود.

   زمانی با اشاره به اینکه برای کیفیت مواد غذایی سطوح مختلف کیفیت  را می‌توان تعریف کرد ، تاکید کرد: «طیب» عالی‌ترین سطح کیفیت مواذ غذایی می‌باشد. این نشان یک صفت عام برای تعیین سطحی از کیفیت پدیده‌های مختلف است. پاکی، حلیت، دلچسبی، زیبایی، مفید بودن در رشد و سلامت، درستی در روش و فرایند و ممتاز بودن در اثر از جمله مولفه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات در نشان« طیب» است.

  وی تصریح کرد:. بر اساس این نگرش مؤلفه‌های اثرگذار بر کیفیت محصولات غذایی دارای سطوحی هستند که می‌توان آنها را به صورت مؤلفه‌های طبیعی مانند شرایط فیزیکی (مانند دما، رطوبت، فشار، خلأ و ... )، مؤلفه‌های زیست محیطی مانند مدت زمان یا عمر محصول و عملیات، منطقه جغرافیایی، مؤلفه‌های انسانی مانند رفتار، احساس و تفکر عوامل انسانی مرتبط با محصول و فراوری آن و مؤلفه‌های معنوی شامل مراتب عالی‌تر وجود انسان و موجودات عوالم ملکوتی دسته‌بندی کرد.

   مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی اظهار کرد: براساس مبانی اسلامی برای تولید یک غذای طیب لازم است مجموعه عوامل مرتبط با آن نیز طیب باشند، از این جهت لازم است بر اساس اصول غذای طیب در زمینه حفظ و آبادانی محیط زیست، آموزش نیروی انسانی، ارتقای مقررات اجتماعی، استفاده از تجهیرات و مواد اولیه مناسب، تقویت دید توحیدی در زندگی تلاشی همه جانبه صورت پذیرد. با توجه به اهمیت همه این موارد،  تولید غذای طیب یک راهبرد برای ارتقای کیفیت کل زندگی خواهد بود.