See English Version

    برگزاری نشست مشترک کمیته اجرایی همایش بین‌المللی «غذای طیب» در دانشگاه شهید باهنر کرمان


    نشست مشترک کمیته اجرایی همایش بین‌المللی «غذای طیب» با اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان و مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر  برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی همایش بین‌المللی «غذای طیب» ، در این نشست که روح الله مرادی مدیر گروه مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مهدی نقی زاده رئیس مرکز  آموزش عالی کشاورزی بردسیر ، مرضیه رضوی‌زاده دانشیار موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی حضور داشتند، دکتر حسین زمانی مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی، به معرفی ابعاد مختلف نشان «طیب»، اهمیت، اهداف و لزوم برگزاری همایش بین‌المللی «غذای طیب» پرداخت.

    در ادامه مجتبی جوکار معاون موسسه کیفیت رضوی و دبیر اجرایی همایش بین‌المللی کیفیت رضوی خواستار همکاری و حمایت اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان و مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر در خصوص بحث و تبادل نظر، همفکری در نحوه برگزاری کنفرانس بین المللی غذای طیب، معرفی شاخص‌ها و سامانه‌ها، راهکارهای گسترش نشان طیب در سطح بین‌المللی، ارتباط بیشتر با اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان و حضور فعال آنان در  ارسال مقالات و ارائه طرح‌های مختلف پژوهشی به همایش بین‌المللی غذای طیب شد.

    در این نشست مقرر شد با همکاری گروه مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز آموزش  عالی کشاورزی بردسیر، نشست‌های تخصصی زعفران، پسته و خرما به لحاظ اینکه استان کرمان در دو زنجیره پسته و خرما در سطح کشور دارای رتبه وجایگاه است، برگزار شود.