See English Version

    اعلام آمادگی دانشگاه امام رضا(ع) در برگزاری همایش بین‌المللی «غذای طیب»


    نشست مشترک کمیته اجرایی همایش بین‌المللی «غذای طیب» در دانشگاه امام رضا(ع) برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی کنفرانس بین‌المللی «غذای طیب»، در  این نشست مشترک با حضور حسین زمانی مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی و مرتضی رجوعی رئیس دانشگاه امام رضا(ع) و جمعی از اعضای هئیت علمی  این دانشگاه به بحث و تبادل نظر در زمینه برگزاری همایش بین‌المللی «غذای طیب» پرداخته شد.

    همراهی و حمایت دانشگاه امام رضا(ع) در توسعه و ترویج نشان «طیب» در سطح ملی و بین‌‌المللی، همکاری گروه‌های معارف، اقتصاد و مدیریت دانشگاه امام رضا(ع) در برگزاری همایش بین‌المللی «غذای طیب»، حضور پر رنگ استادان در کمیته‌های علمی و داوری مقالات، ارائه مقالات و برگزاری نشست‌های تخصصی، چاپ مقالات برتر در نشریات علمی پژوهشی این دانشگاه و استفاده از ظرفیت دانشجویان بین‌المللی برای معرفی و توسعه نشان «طیب» از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.