See English Version

  برگزاری نشست مشترک کمیته اجرایی همایش بین‌المللی «غذای طیب» با دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی


  نشست مشترک کمیته اجرایی همایش بین‌المللی «غذای طیب» با رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

   

   به گزارش روابط عمومی کنفرانس بین‌المللی «غذای طیب»،  در این نشست حسین زمانی مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی، دکتر احمد نظامی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از مدیران گروه  علوم و صنایع غذایی و علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند.

   

  رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست با اشاره به مشکلات موجود کشور در حوزه تولید محصولات غذایی و نبود کیفیت مطلوب محصولات غذایی و کشاورزی گفت: امید می‌رود برگزاری همایش بین‌المللی«غذای طیب» به ارتقا کیفیت محصولات غذایی در کشور کمک کند.

   

  دکتر احمد نظامی با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی حوزه علوم دامی و صنایع غذایی با مشارکت موسسه کیفیت رضوی اظهار کرد: دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های پژوهشی و علمی آماده است که در مسیر رشد و توسعه نشان« طیب»،  برگزاری با شکوه همایش بین‌المللی غذای طیب و پیشبرد اهداف آن در سطح ملی و بین المللی، موسسه کیفیت رضوی را همراهی کند.

   

   در این نشست دکتر محبت محبی، مدیر گروه علوم و صنایع دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی به عنوان رابط دانشگاه در کمیته اجرایی همایش بین‌المللی«غذای طیب» انتخاب شد.