See English Version

  آمادگی دانشکده دامپزشکی مشهد در برگزاری نشست‌های استاندارد سازی نشان طیب در حوزه دام و طیور


   نشست مشترک حسین زمانی مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی و محمد محسن زاده معاون پژوهش و فناوری دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از مدیران گروه‌های علمی این دانشگاه برگزار شد.

   

  نشست مشترک حسین زمانی مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی و رئیس کنفرانس غذای طیب و جمعی از اعضای کمیته اجرایی کنفرانس غذای طیب با معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از اعضای هیئت علمی این دانشکده در خصوص تبیین مقدمات برگزاری همایش بین‌المللی «غذای طیب» برگزار شد.

   

  در این جلسه در خصوص ابعاد مختلف نشان طیب به خصوص در حوزه حلیت، تفاوت نشان حلال با سایر نشان‌ها و حقوق حیوانات که در نشان طیب به چه شکل به آن برخورد می‌شود، بحث و تبادل نظر شد.

   

   در این نشست برگزاری همایش بین‌المللی غذای طیب به عنوان یک درگاهی جهت توسعه‌های همکاری‌های علمی و اجرایی دانشکده دامپزشکی و موسسه کیفیت رضوی عنوان شد و مقرر شد، نشست‌های تخصصی در حوزه‌های حقوق حیوانات، استاندارد سازی نشان طیب در حوزه دام و طیور و تبیین استانداردها به صورت جداگانه در آینده نزدیک برگزار شود و دانشکده دامپزشکی نیز در راستای معرفی نشان طیب و همایش بین‌المللی غذای طیب به دانشجویان و اساتید اقداماتی را انجام دهد.