See English Version

    نشست مشترک کمیته اجرایی کنفرانس غذای طیب و دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی برگزار شد


    نشست مشترک موسسه کیفیت رضوی با سرپرست و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی  براساس تفاهم فی مابین دانشگاه آزاد و بنیاد بهره‌وری موقوفات برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی کنفرانس بین المللی غذای طیب، در جلسه ای که در دانشگاه آزاد خراسان رضوی با حضور رئیس و معاونین این دانشگاه برگزار شد، در خصوص ابعاد همکاری گروه های علمی این استان در همایش طیب بحث و تبادل نظر شد

    در نشست مشترک حسین زمانی مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی و محسن مرادی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و جمعی از اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مدیران موسسه کیفیت رضوی  به بحث و تبادل نظر در زمینه برگزاری همایش بین‌المللی «غذای طیب» و بررسی زمینه‌های همکاری این دانشگاه با موسسه کیفیت رضوی پرداخته شد.

    همراهی و حمایت دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی از برگزاری همایش بین‌المللی «غذای طیب»، حضور پر رنگ استادان در کمیته‌های علمی، ارائه مقالات، برگزاری نشست‌های همایش بین‌المللی «غذای طیب» و پنل‌های تخصصی  از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.