See English Version

  امکان مستند سازی الگوی اطلاعات کیفیت فرآیندها در مدل غذای طیب وجود دارد.


  عضو کمیته علمی کنفرانس غذای طیب بیان کرد: در الگوی طیب اطلاعاتی از چرخه تولید و کیفیت فرآیندها وجود ندارد در حالی که در مدل غذای طیب می توان تمام رویدادها و فعالیت­های انجام شده برای هر یک از مراحل تولید را مستندسازی نمود.   به گزارش روابط عمومی کنفرانس بین المللی غذای طیب، دکتر مسلم جهانی عضو کمیته علمی کنفرانس با اشاره به اینکه در نگرش اسلامی، غذا حقیقتی است که علاوه بر جسم بر فضای اخلاق و روان انسان نیز اثر گذار است، گفت: بر همین اساس، کیفیت مواد غذایی متاثر از عوامل مادی و معنوی در فرآیند تولید تا مصرف است و رویکرد اصلی در مدل مفهومی غذای طیب مبتنی بر استفاده بهینه از منابع، افزایش راندمان فرآیندها، رعایت حقوق موجودات زنده، حفظ محیط زیست و در نهایت ارتقاء سلامت و کیفیت محصولات غذایی است.

   

  عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: با توجه به این موارد در تمام زنجیره تولید تا مصرف ضروری است. در سطح رشد یافته مدل غذای طیب استانداردها و دستورالعمل های متعددی برای هر یک از مراحل تولید، فرآوری، بسته بندی، حمل و نقل و فروش تدوین می شود.

  جهانی با تاکید بر اینکه الگوی تولید غذای طیب یک استاندارد فرآیندی است و بسیاری از شاخص ها قابل کمّی سازی نیستند در پایان فرآیند قابل اندازه گیری نیستند ادامه داد: به عنوان مثال رعایت اصول اخلاقی در مواجهه با کارگران مزرعه را نمی توان در فرآورده غذایی نهایی اندازه گیری کرد و در این موارد رعایت استانداردهای نظارتی در حین فرآیند ضروری است.

   

  وی ادامه داد: مدل مفهومی غذای طیب کل زنجیره تولید تا مصرف را در بر می گیرد و با این حساب با حجم بالایی از داده های کمّی و کیفی مواجه هستیم که به عنوان یک مگادیتا صحت رعایت دستورالعمل های تولید مواد غذایی طیب را نشان می دهد.

   

  پژوهشگر علوم و صنایع غذایی با بیان اینکه استقرار یک سیستم دقیق و کارآمد برای ردیابی فرآیندها و مراحل در زنجیره تولید مواد غذایی طیب ضروری است، افزود: این چنین سیستمی تاریخچه یک محصول غذایی از مزرعه تا سفره را در خود داشته و به راحتی قابل پایش است. سامانه های شناسایی معمول در محصولات غذایی، عمدتا در برگیرنده ارزش تغذیه ای، سری ساخت و تاریخ تولید و انقضاء هستند.

   

  جهانی عنوان کرد: در این الگو اطلاعاتی از چرخه تولید و کیفیت فرآیندها وجود ندارد در حالی که در مدل غذای طیب می توان تمام رویدادها و فعالیت­های انجام شده برای هر یک از مراحل تولید را مستندسازی نمود و به کمک سامانه های نرم افزاری برای هر محصول یک بانک اطلاعاتی ایجاد کرد. با دسترسی وسیع به گوشی های هوشمند، استفاده از این بانک های اطلاعاتی برای همگان مقدور خواهد بود.

   

  وی مهمترین مزایای مستندسازی فرآیند تولید و استقرار سامانه ردیابی فرآیند را بر شمرد و گفت:کاربران در هر بخش از زنجیره تولید (کشاورزی، فرآوری، بسته بندی، حمل و نقل، فروش و مصرف) با دسترسی به این بانک اطلاعاتی می توانند رعایت استانداردها منطبق بر الگوی غذای طیب در مراحل قبل را پایش نموده و انطباق یا عدم انطباق فرآیندها بر اصول چهارگانه طیب (حلیت، سلامت، جذابیت، برکت، اصالت) در هر یک از مراحل قابل تشخیص است.

   

  استقرار سیستم ثبت و ردیابی وقایع در چرخه تولید تا مصرف مواد غذایی طیب، حس اعتماد در مصرف کننده را تقویت می نماید. گواه این موضوع سطح اطمینان به مواد غذایی با برند حلال در میان بسیاری از مصرف کنندگان غیرمسلمان است زیرا به این نتیجه رسیده اند که محصولات غذایی حلال در سطح قابل قبولی از کیفیت تولید می شوند.

   

  در این سیستم می توان زیرساخت لازم برای دریافت بازخورد از همه افراد درگیر در این زنجیره را فرآهم نمود. ثبت بازخوردها از بخش های مختلف می تواند مبنای اصلاح فرآیندها در جهت ارتقاء کیفیت باشد.