See English Version

  مفهوم غذای طیب بسیار فراتر از غذای حلال است


  به گزارش روابط عمومی کنفرانس بین المللی غذای طیب، دکتر مصطفی شهیدی با اشاره به رشد قابل توجه در بسته بندی مواد غذایی در سال های اخیر، گفت: البته تا رسیدن به نقطه مطلوب راه بسیاری در پیش است که با توجه به اقبال صنایع و همچنین مراکز علمی و پژوهشی به این امر، انتظار می رود در آینده شاهد بهبود بیش از پیش این بخش باشیم

  وی افزود: قطعا عوامل زیادی بر ارزش تغذیه ای و حفظ آن در محصولات مختلف غذایی دخیل هستند به عنوان مثال در مورد محصولات کشاورزی از همان ابتدای کار انتخاب بذر یا نهال اصیل و سالم تا مرحله داشت و استفاده از آب و سموم و کود مناسب و همچنین نحوه برداشت و طریقه حمل و نقل و نگهداری آن و سپس فرآوری، همگی بر ارزش غذایی محصول تاثیر گذار است. در مورد محصولات دامی نیز تغذیه مناسب و سالم، استفاده مناسب از دارو ها، نحوه حمل و نقل و نگهداری و فرآوری آنها تاثیر بسزایی بر ارزش تغذیه ای محصول خواهد داشت.

  عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با اشاره به اهمیت کنترل کیفیت در تمام مراحل زنجیره، عنوان کرد: امروزه کنترل کیفیت مختص محصول نهایی نیست بلکه از ابتدای تولید مرحله به مرحله و گام به گام (ازماده اولیه تا محصول نهایی) بایستی کنترل و نظارت مستمر صورت پذیرد. داشتن ماده اولیه مناسب، تکنولوژی مناسب فرآوری و بسته بندی و نحوه نگهداری آنها همگی بر کیفیت محصول موثر است و لذا بایستی کل زنجیره مورد رصد و کنرل قرا گیرد.

  متخصص علوم و صنایع غذایی تصریح کرد: به طور کلی هر فرآیندی که مراحل آن شفاف تر باشد، کیفیت بالاتری ارائه خواهد داد. رهگیری فرآیند تولید علاوه بر مزیت کنترل لحظه به لحظه فرآیند تولید باعث می شود در صورت بروز مشکل در کیفیت ماده غذایی به سرعت عیب یابی صورت پذیرفته و مشکل مرتفع گردد.

  وی با اشاره به نشان طیب و اهمیت آن در زنجیره سلامت غذایی، گفت: طیب یک مفهوم عمیق از کیفیت و سلامت، اصالت و آراستگی را در خود برای تولید محصولات غذایی به همراه دارد، کنترل کیفی مستمر و پیوسته در مفهوم طیب مستتر است چرا که از یک ماده اولیه بی اصالت و بی کیفیت و ناسالم نمی توان محصول طیب تولید نمود.

  وی ادامه داد: طیب نگاه فرآیندی به تولید محصول با کیفیت داشته و با کنترل هر مرحله از تولید و حتی قبل و بعد از تولیید محصول، رسیدن محصولی با کیفیت و سلامت مناسب به مصرف کننده را تضمین می نماید.

  شهیدی ضمن تشریح و مقایسه مولفه های غذای حلال و طیب، گفت: غذای حلال که مفهوم حداقلی از غذای مبتنی بر مفاهیم دینی است، بخش کوچکی از غذای طیب را به خود اختصاص می دهد و مفهوم غذای طیب بسیار فراتر از آن می باشد. غذای طیب غذایی است که از ابتدای بوجود آمدن ( حتی بذر یا نهال ...) بایستی دارای معیارهای طیب از جمله اصالت، سلامت و ... باشد تا زمانیکه به مرحله تولید رسیده و حتی پس از تولید و نحوه ارائه و مصرف آن را نیز در بر می گیرد.

  وی اضافه کرد: این مفهوم، مفهومی از کنترل کیفیت است که بشر پس از سالها به آن رسیده و متوجه شده است که تک تک موارد مذکور می تواند بر سلامت و کیفیت ماده غذایی تاثیرگذار باشد. لذا حرکت به سمت تولید غذای طیب گرچه در ابتدای امر کاری دشوار است اما با نزدیک شدن گام به گام به این مفهوم می توان از کیفیت و سلامت ماده غذایی اطمینان بیشتری حاصل نمود.